• 212 999 99 99
 • info@ruhsagligiplatformu.org

Nasıl Bir Yasa?

Nasıl Bir Yasa?

Nasıl Bir Yasa?

NASIL BİR RUH SAĞLIĞI YASASI: İLKELER, TEMEL YAKLAŞIM, UYGULAMA

Vizyon

 • Ruh Sağlığı Yasası Toplum Temelli bir anlayışa dayanmalı ve yürütülmelidir.
 • Yasa ruh sağlığı sistemlerini oturtmuş ülkelerin (Avrupa, Amerika, Kuzey Avrupa gibi) çağdaş modellerinden faydalanmalıdır.
 • Gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmelidir.

RSY’nın Hazırlanışı Şeffaf ve Demokratik Olmalı

 • Yasanın hazırlanışına tüm ilgili meslek örgütleri ve kuruluşlar davet edilmelidir.
 • Süreç Dernek Şube Yönetim Kurulları ve üyelerle paylaşılmalıdır.
 • Tüm ülkeler ruh sağlığı uygulamalarında “aile kurumuna” çok önem vermiş ve müdahale programları geliştirmiştir. Bu uygulamalarda Çift ve Aile Terapisi Dernekleri ön planda rol almıştır. Yasanın hazırlanışına Çift ve Aile Terapisi Derneği davet edilmelidir.

İlkeler, temel anlayış/perspektif 

 • Psikoterapinin tıbbi müdahale olmadığının altı çizilmeli. Her ikisinin net tanımı yapılmalıdır.
 • RS Hizmetinin yalnızca ekiple verilmeyeceği net belirtilmeli, bireysel hizmetin önü açılmalıdır
 • Yasada Psikoterapiyle ilgili tüm gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Psikoterapi uygulamasında Psikolog, Sosyal Hizmet Çalışanı ve PDR çalışanının nasıl yer alacağı düzenlenmelidir (Akreditasyon kurulu)
 • Yüksek Lisans sahibi Psikolog, PDR, Sosyal Hizmet ve Çift ve Aile Terapistlerinin serbest çalışabilmeleri düzenlenmelidir.
 • Ruh Sağlığı Hizmeti veren profesyonellerin meslek standartları, yetkinlikleri, asgari eğitim koşulları, serbest çalışmanın düzenlenmesi, akreditasyon, lisanslama ve sertifikasyon ve diğer konular meslek kuruluşlarının oluşturacağı ve kamu çalışanlarının da yer alacağı bir Akreditasyon Kurulu tarafından oluşturulmalı ve yürütülmelidir.
 • Çift ve Aile Terapisi, ABD ve Avrupa’da ve daha pek çok ülkede olduğu gibi ruh sağlığı hizmeti veren bir meslek olarak kabul edilmeli

Gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyacına cevap verebilmeli

 • Ruh Sağlığı (Psikoterapi) uzman açığı ülkemizde yaklaşık 000’dir. Nüfus her yıl 800.000 artmaktadır. Açık kapanamayacak bir hızda büyümektedir. Arz –  talep dengesi hızla düzenlenmelidir.
 • RSY ruh sağlığı hizmetinin önünü açmalıdır.
 • Serbest çalışma düzenlenmelidir.
 • Eğitim standartları geliştirilmeli, düzenlenmeli ve hızlanmalıdır
 • Dört yıllık lisans programlarında pratik uygulamalara, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine, yakın tarihli travmatik süreçlere ve afetlere müdahale becerilerini içeren eğitim programlarına ağırlık verilmelidir. Bu alanlarda “sertifika programları” oluşturulmalıdır.
 • Kısa süreli terapi eğitimlerine ağırlık verilmelidir.