• 212 999 99 99
  • info@ruhsagligiplatformu.org

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Ruh Sağlığı Platformu; bu alanda hizmet veren tüm kurum, kuruluşu, akademisyen, meslek örgütleri ve melek mensuplarının ruh sağlığı alanı ile ilgili bilimsel, mesleki ve uygulamalara değin müşterek çalışmaları için kurulmuştur. Ayrıca Türkiye’nin ihtiyacı olan, uygulanabilir, toplum ve hak temelli bir Ruh Sağlığı Yasasının çıkması için çalışmalar yapaktadır.

Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu; ülkemizde temel hak ve özgürlükleri gözeten, insan merkezli, hizmet veren ve hizmet alan haklarını koruyan, ruh sağlığı alanındaki sınır ihlalleri ve meslek dışı grupların müdahalelerini engelleyecek, koruyucu önleyici ruh sağlığı uygulamalarını düzenleyecek çağdaş bir yasa ekseninde faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu; ruh sağlığını ilgilendiren resmi kurumların temsilcilerini, sektör erbabını, meslek profesyonellerini, üniversiteleri, akademisyenleri ve hizmet alanları dikkate alarak; tüm taraflarla işbirliği yaparak çalışır.

Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu; hali hazırda var olan ancak tarafların uzlaşmaya varamadığı Ruh Sağlığı Yasa Tasarısının, ihtiyaca en uygun hale getirilerek meclisten geçmesini hedefler.

Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu; ruh sağlığı alanında hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilerin daha iyi hizmet vermeleri için faaliyetler yürütür.

Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu; ruh sağlığı alanında tedaviye ihtiyaç duyan hastaların daha iyi şartlarda ve daha nitelikli hizmet almaları için çalışmalar yapar.


Yönetim

Emre Konuk
Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) Kurucu Başkanı ve
Ruh Sağlığı Yasası Platformu Koordinatörü

Osman Kaya
Ruh Sağlığı Yasası İşbirliği Platformu Genel Sekreteri