• 212 999 99 99
 • info@ruhsagligiplatformu.org

Ruh Sağlığı Yasası ve Diğer Mesleki Sorunlar Çalıştayı

 • Blog Title

  Ruh Sağlığı Yasası ve Diğer Mesleki Sorunlar Çalıştayı

  Mayıs 2018 - İstanbul

  Panel 1:
  Moderatör
  : Emre Konuk
  Nevin Küçük (RUSAG),
  Durmuş Ümmet (PDR DER),
  Ahmet Cemil Ölçer (SHUDER)
  Sibel Düzakın (ANKADER)

  Panel 2:
  Moderatör Rukiye Hayran, Gökhan Malkoç ve Yudum Akyıl.

  Panel 3:
  Av.Levent Aytekin, Ruh Sağlığı hizmetinin hukuki yapısına bakış ve öneriler

   

  Panel 4:
  Moderatör: Osman Kaya
  Sibel Erenel,
  Zeynep Akyüz,
  Olcay Güner,
  Yeşim Kara,
  Ferhat Yılmaz,
  Cansu Kılıç,
  Çağlar Şimşek
  Zafer Avcılar

  Çalıştayda Yer Alan Dernek Ve Meslek Örgütleri:

  * Çift ve Aile Terapistleri Derneği (ÇATED)
  * EMDR Derneği
  * Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  * Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
  * Ankara Aile Danışmanları Derneği
  * Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği
  * Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği
  * Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu
  * Türk Psikologlar Derneği

  Sonuç Bildirgesi

  * Yeni yasa, hak temelli ve toplum temelli olmalıdır.

  * Ruh Sağlığı hizmetindeki meslek tanımı ve çerçevesi yasayla çizilmelidir, yönetmelik ve yönergelerle değil.

  * Ruh sağlığı çalışanları ve hizmet alan hastalar hak ihlaline uğramamalı. Yeterli hizmet alma ve bu hizmeti kimin vereceği yasada açıklıkla tarif edilmelidir.

  * Yeni yasa, mesleği kötüye kullanmanın denetimi konusunda açık olmalıdır.

  * Ayrıca yeni yasa, bugüne değil geleceğe yönelik fırsatlar da tanımalı.

  * Psikoterapi, yeni yasada "tıbbi müdahale" olarak tanımlanmalıdır.

  * Aile terapisi, ruh sağlığı hizmeti olarak kabul edilmeli, devlet tarafından finanse edilmeli ve giderler Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) karşılanmalıdır.

  * "Psikoterapi hizmeti, ekip halinde verilir" maddesi, bireysel çalışmanın önündeki en büyük engeldir. Bireysel çalışmanın önünü kapayan bu madde yasadan kaldırılmalıdır.

  * Yasanın hazırlanma ve çıkartılma sürecine, meslek örgütleri ve STK’ların yanı sıra ruh sağlığı hizmeti alan kişiler de muhakkak katılmalıdır.

  * Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetinin (PDR) yasada yeri kesinleştirilmelidir.

  * Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için hizmet veren aile danışmanları da yeni yasada ifadesini bulmalıdır.

  * Mevcut yasadaki 12. madde yeniden ele alınmalıdır. Bu maddeyle, psikiyatrların olmadığı yerde diğer hekimlerin tanı koyabilmesinin önü açılmıştır. Yeni yasada bu durum da düzeltilmelidir.

  * Kapsamlı bir Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmazsa, mesleğin icrasında, alan dışı müdahaleler kaçınılmazdır. Ruh sağlığı hizmetleri, yüksek sosyo ekonomik düzeye hitap eder hale gelmesinin önü alınmalıdır.

  * Ruh sağlığı sorunu yaşayanların güvenlik güçlerince karşı karşıya gelmesi, sağlıklı bir kişiye oranla 67 kez daha fazladır. Bu yüzden, hastaların bu süreçte nasıl sorgulanacağı da özellikle düzenleme gerektiren konulardandır.

  * Ülkemizde, en çok işsizlik oranı, yüzde 24 ile sosyal hizmet alanındadır. Bu nedenle kapsayıcı bir yasa ihtiyacı kaçınılmazdır.